fbpx
 

Sanat Neden Gerekli?

Sanat Neden Gerekli?

Kişinin yaşantısına bakıldığında sanatın onun hayatına kazandırdığı, kendisine ve içinde yaşadığı topluma daha bilinçli ve duyarlı olmasına yardımcı olduğu görülmektedir.

Sanatın, bireyin toplumsallaşmasında, insanın ruhsal gereksinimlerini karşılamasında, kendine güvenen bireyler yetiştirmesinde rolü büyüktür. Bu rolde sanat eğitimine büyük pay düşmektedir. Sanat eğitimi, toplumsallaşma sürecinde bireyin içinde yaşadığı dünyayı kavramada, karşılaştığı problemlere karşı çözüm yolları bulmada; gördüğü, hissettiği şeylere karşı tepkide bulunmada önemli rol üstlenir. Aslında sanat, bireyin yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Sanat biçimleri ve tasarım ürünleri hemen her gün yaşantımızda karşımıza çıkar. Mobilyada, elbisede, takılarda vb. durumlarda.

“Sanat ve sanat eserinin bireyin yaşamında işlevsel yönü olduğu kadar biçim, renk vb. özellikleri ile insanın estetik yönünün bir yansımasıdır.” der ve bol sanatlı bir dünya dilerim.

Fulya BILDIRCIN – Resim Öğretmeni444 3 725