fbpx
 

Laboratuvar çalışmaları

Laboratuvar çalışmaları

Fen alan derslerindeki kavramların birçok öğrenci tarafından anlaşılmasının güç olduğu bir gerçektir. Deneysel uygulamalar; öğrencide fen kavramlarını anlama, akılda tutma ve bilimsel düşünme ile ilgili yetenekleri geliştirerek öğrenciyi iletişim ve işbirliğine yöneltir.
Fen eğitimiyle ilgili yapılan birçok araştırma, laboratuvar destekli fen eğitimi alan öğrencilerin daha başarılı olduğunu göstermiştir.
İyi bir fen öğretiminde laboratuvar kullanımının önemi pek çok araştırmada vurgulanmış ve bu amaçla derslerde laboratuvar ile ilgili bilgilerin verilmesinin önemli olduğu ve bunun da öğrencinin laboratuvarda verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağladığı açıklanmıştır. Bu konuda öğretmenlere de büyük görevler düştüğü ve öğretmenlerin öğrencilerini hazırlarken ev ödevleri, sınavlar ve laboratuvar çalışması şeklinde bir yol izlemesinin gerekli olduğu saptanmıştır. Uygun laboratuvar aktiviteleri öğrencilerin, araştırma yapma, problem çözme ve mantık yürütme yeteneklerinin gelişiminde etkilidir.

Örneğin el becerisi, gözleme dayanan yeteneğin gelişmesi ve bilimsel kavramları anlamada bu aktiviteler öğrencilere yardım edebilir.
Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi vererek grup çalışması biçiminde öğrencilere deney yaptırmasıyla fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları maksimum düzeye ulaşmaktadır. Çünkü biz, en iyi öğrenme biçiminin yaparak/yaşayarak öğrenme olduğuna inanıyoruz. Bu sayede de öğrencilerin derse aktif katılımı sağlıyoruz.
Biz de Eral Okulları olarak eğitimde uygulamalı laboratuvar çalışmasının önemini bildiğimizden fen derslerinde laboratuvar çalışmalarımızı etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz.
Hazırlayan: Sezen Yılmaz
444 3 725