fbpx
 

İlke ve Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz

  1. Atatürk’ün, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmiş Türkiye idealine ve Türk kültürünü korumanın önemine inanmış bireyler yetiştirmek, buna uygun personel istihdam etmek vazgeçilmez ilkemizdir.
  2. Ulus olma bilincimizin temel taşı olan Türkçemizi doğru konuşma ve yazma yetisini öğrencilerimize kazandırarak bunu geliştirmek öncelikli amacımızdır.
  3. “Bilim ve akıl” eğitim öğretimde temel yol göstericimizdir. Bu doğrultuda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, bunlardan yararlanmak önceliğimizdir.
  4. Her bireyin özgün ve saygın bir değer olduğuna inanırız. Öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli ilişkileri bu inancın gerektirdiği saygı ve güven çerçevesinde gelişerek velinin eğitim sürecine katılımını sağlamayı amaçlarız.
  5. Kurumsal bağlılık kavramını özümseyerek bireysel yeteneklerini kurum için birleştirebilme, başarıya da başarısızlığa da paydaş olabilme bilinciyle çalışırız. Güven, bu kurumsal bağlılığı ve kültürü yaratmanın en temel öğesidir, bundan dolayı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, kurumumuzun vazgeçilmez unsurudur.
  6. Kurumla ilgili her görevi önemseyerek görevlerimizi ertelemeden, mazeret üretmeden ve mutlaka zamanında yapmayı hedefleyerek çalışırız.
  7. Her fikri kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayarak eleştirileri hoşgörü ve dikkatle dinlemek, kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak görmek ve bunlardan yararlanmak değişmez ilkemizdir.

444 3 725